ECORailS
 
 
Om ECORailS

Projektet ECORailS (Energieffektivitet och miljökriterier vid upphandling av regional persontågtrafik) syftar till att utveckla ett beslutsstöd för regionala trafikhuvudmän som möjliggör en energieffektiv och mer miljövänlig upphandling av fordon och regional tågtrafik:

  • Huvudprodukten kommer att bli en handbok som ska stötta trafikhuvudmännen i arbetet med att inkludera kriterier för energieffektivitet i upphandlingsprocessen.
  • Miljökriterier för trafik, rullande materiel och infrastruktur, baserade på resultat från tidigare teknikprojekt kommer att utvecklas.
  • Exempel kommer att ges på hur textmoduler kan utvecklas som är användbara för trafikhuvudmän inom EU: s medlemsstater
  • • Test av handbokens riktlinjer i fyra europeiska regioner (Berlin, Öresund, Brescia, Timisoara)

ECORailS konsortium består av tio forskningsorganisationer samt 4 trafikhuvudmän från sex länder (Danmark, Tyskland, Ungern, Italien, Rumänien, Sverige).


MEMBER LOGIN
Username:
Password: