ECORailS
 
Home Sumar
 
ECORailS Sumar

Proiect UE pentru creşterea eficienţei energetice a serviciilor de transport feroviar regional de călători

Transportul feroviar regional de călători prezintă avantaje certe în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi impactul performanţei asupra mediului. Totuşi, transportul feroviar nu a dat încă întreaga măsură a potenţialului său. În condiţiile creşterii preţului energiei şi intensificării problemelor legate de mediu, acest potenţial trebuie exploatat la maximum.

Proiectul ECORailS se referă la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi la reducerea în continuare a impactului căilor ferate asupra mediului. Grupurile ţintă sunt Administraţiile de Transport Public (PTA) care joacă în prezent un rol cheie în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii transportului feroviar de călători şi a impactului performanţei acestuia asupra mediului. Licitaţiile, alte tipuri de proceduri de achiziţie şi Contractele de Servicii Publice (PSC) constituie instrumente adecvate pentru optimizarea performanţei energetice şi de mediu a serviciilor feroviare. ECORailS va furniza un Ghid pentru ca PTA-urile să includă cu succes criteriile legate de mediu în procedurile lor de achiziţii. Scopul proiectului ECORailS este de a reduce consumul specific de energie al transportului feroviar regional de călători cu 15% până în anul 2020.

Durata proiectului: mai 2009 - iunie 2011

Ghid practic pentru PTA-uri în conformitate cu legislaţia

Scopul principal al proiectului este de a compila Ghidurile care permit Administraţiilor de Transport Public (PTA) să determine criterii realiste referitoare la mediu pentru contractarea serviciilor de transport feroviar regional de călători sau pentru achiziţionarea de material rulant, concentrându- se asupra eficienţei energetice. Factorii de decizie din PTA-urile regionale europene vor fi sprijinite pas cu pas de acest Ghid în scopul includerii de criterii de mediu în procedurile de achiziţii şi în contractele de servicii.

Ghidul trebuie să fie în conformitate cu legislaţia europeană de achiziţii pentru creşterea la maximum a impactului său asupra practicilor generale de achiziţii. În document se va arăta modul de creare a unor module de text utilizabile de către PTA-uri pentru achiziţionarea de servicii şi vehicule feroviare la nivel regional în toate statele membre UE. Informaţiile furnizate de Ghid se vor aplica tuturor procedurilor de achiziţie stabilite pentru servicii şi material rulant şi vor include criterii de evaluare a consumului de energie. Va exista, de asemenea, un catalog cu informaţii referitoare la tehnologia cea mai avansată, împreună cu detalii legate de tehnologiile deosebit de promiţătoare şi de măsurile operaţionale.

Teste practice în patru ţări

O primă variantă a Ghidului ECORailS va fi testată în patru puncte de testare din Europa: Copenhaga/Øresund (Danemarca), Berlin/Brandenburg (Germania), Timişoara (România) şi Lombardia (Italia), PTA-urile din aceste regiuni fiind parteneri în cadrul proiectului. Experienţele rezultate ca urmare a aplicării testelor vor fi incluse în varianta finală pentru a asigura utilitatea acestuia în practica curentă atât pentru funcţionarea diesel, cât şi cea electrică.

Locurile de testare ECORailS:

 • Berlin-Brandenburg (Germania):
  Punct nodal de transport urban cu conexiuni suburbane şi rurale
 • Lombardia (Italia):
  Aglomerare de linii rurale şi suburbane
 • Copenhaga/Øresund (Danemarca):
  Conexiune importantă europeană transfrontalieră
 • Timisoara (România):
  Transport regional într-un nou stat membru UE - atât punct nodal urban şi reţea de oraşe mari şi mici şi de zone rurale; conexiune cu cel de-al patrulea Coridor Pan-European.

Standarde de eficienţă pentru o Europă sustenabilă

ECORailS contribuie la implementarea politicilor, normelor şi programelor europene referitoare la sustenabilitate şi în special a Strategiei de la Lisabona. Proiectul facilitează stabilirea standardelor de eficienţă energetică în scopul dezvoltării pieţei transportului feroviar european.

Sinergia căilor ferate Europene

Pe lângă propriile sale activităţi de cercetare, ECORailS va utiliza rezultatele proiectelor tehnologice anterioare şi în derulare, ca EVENT, PROSPER şi Railenergy pentru a da posibilitatea şi a încuraja PTA-urile din Europa să beneficieze de rezultatele deja existente.

ECORailS cooperează cu toate grupurile de interes implicate: PTA-uri, companii de exploatare trenuri şi producători. Consorţiul va găzdui câteva manifestrări pentru culegerea de feedback şi pentru a răspunde aşteptărilor şi cerinţelor administrative.

Obiectivele specifice ECORailS

Economii cantitative de energie şi de emisii de CO2:

 • 5% comparativ cu atribuirea curentă
 • 10% în ceea ce priveşte materialul rulant utilizat în prezent
 • pe termen lung: optimizarea cu 15% a eficienţei energe- tice la nivelul întregului sistem pentru transportul feroviar regional până în 2020

Photo: Ante Klečina
MEMBER LOGIN
Username:
Password: