ECORailS
 
 
ECORailS Összefoglalás

Az EU projektje a regionális vasúti személyszállítási szolgáltatások energiahatékonyságának növelésére

A regionális vasúti személyszállítás jellegéből adódóan számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik az energiahatékonyság és környezeti teljesítmény szempontjából. Mindazonáltal a vasúti közlekedés üzemeltetői még nem aknázták ki az összes, benne rejlő lehetőséget. A növekvő energiaárak és az egyre nagyobb környezeti problémák fényében ezeket a lehetőségeket ki kellene használni.

Az ECORailS projekt a vasút energiahatékonyságának fejlesztésével és környezeti hatásainak további csökkentésével foglalkozik. A projekt célcsoportjai a regionális közlekedési hatóságok, amelyek manapság kulcsszerepet játszanak a vasúti személyszállítás minőségének és környezeti teljesítményének növelésében. A tendereztetés, illetve más pályáztatási eljárások, továbbá a közszolgáltatási szerződések megfelelő eszközök lehetnek a vasúti szolgáltatások környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésében és az energiafelhasználás hatékonyságának növelésében. Az ECORailS projekt iránymutatást nyújt a közlekedési hatóságoknak a környezeti kritériumok pályázati eljárásokba történő sikeres beépítéséhez. A projekt célja, hogy az európai regionális vasúti közlekedés fajlagos energiafogyasztása 2020-ra 15%-kal csökkenjen.

A projekt időtartama: 2009. május - 2011. június

Jogilag megfelelő, gyakorlati iránymutatások a közlekedési hatóságok számára

A projekt fő célja egy olyan útmutató összeállítása, amely képessé teszi a közlekedési hatóságokat arra, hogy az energiahatékonyságot szem előtt tartva reális környezetvédelmi kritériumokat határozzanak meg a regionális vasúti személyszállítási szolgáltatások vagy a vasúti járművek beszerzéseinek szerződéseiben. Az útmutató iránymutatásai az európai regionális közlekedési hatóságok döntéshozóinak az eljárások minden egyes lépéséhez támogatást nyújtanak a környezetvédelmi kritériumok pályázati eljárásokba és közszolgáltatási szerződésekbe való beépítéséhez.

Az általános pályáztatási gyakorlatra kifejtett hatás maximálása érdekében az iránymutatásoknak meg kell felelniük a pályáztatással kapcsolatos európai jogszabályoknak. A dokumentum rá fog mutatni, hogy hogyan lehet olyan, az európai jogszabályoknak megfelelő pályázati felhívásokat összeállítani, amelyeket a közlekedési hatóságok a regionális vasúti szolgáltatások pályáztatásában, az Európai Unió valamennyi tagállamában felhasználhatnak. Az útmutató által szolgáltatott információ hasznosítható lesz az összes, szolgáltatásra és vasúti járműre vonatkozó, már meglévő pályáztatási eljárásra, és az energiafogyasztás értékelhetőségére is tartalmazni fog kritériumokat. Továbbá el fog készülni egy jegyzék a csúcstechnológiákra vonatkozó információkról és a különösen ígéretes technológiákról, az üzemeltetési intézkedések részletes leírásával együtt.

Gyakorlati alkalmazások négy országban

Az ECORailS útmutatójának tervezetét az alábbi négy európai helyszínen tesztelik: Koppenhága/ Øresund tartomány (Dánia), Berlin-Brandenburg tartomány (Németország), Temesvár (Románia) és Lombardia (Olaszország). Ezen régiók közlekedési hatóságai a projekt partnerei közé tartoznak. A teszt alkalmazások tapasztalatai beépülnek a végső változatba, így biztosítva az iránymutatások mindennapi gyakorlatban való alkalmazhatóságát. A tesztek mind a villamos, mind a dízel üzemre kitérnek.

Az ECORailS-tesztelés helyszínei:

 • Berlin/Brandenburg tartomány (Németország):
  Városi csomópontok elővárosi és vidéki kapcsolatokkal
 • Lombardia (Olaszország):
  A vidéki és elővárosi vonalak agglomerációja
 • Koppenhága/ Øresund tartomány (Dánia):
  Fontos európai, határmenti összeköttetések
 • Temesvár (Románia):
  Regionális közlekedés az Európai Unió egy új tagállamában - mind a városi csomópontok, mind a városok és vidéki területek közlekedési hálózata, összekapcsolva a negyedik páneurópai korridorral

Hatékonysági szabványok a fenntartható Európáért

Az ECORailS hozzájárul az európai fenntarthatósági politikák, normák, programok és különösen a Lisszaboni Stratégia bevezetéséhez. A projekt elősegíti továbbá az energiahatékonysági normák kialakítását a növekvő európai vasúti piac számára.

Szinergiák az európai vasúti közlekedésben

A projekt a saját kutatási tevékenysége mellett fel kívánja használni a korábbi és jelenleg futó technológiai projektek - úgy mint pl. az EVENT, a PROSPER és a Railenergy - eredményeit, hogy így képessé tegye és ösztönözze az európai közlekedési hatóságokat a már elérhető eredmények felhasználására.

Az ECORailS minden érintett érdekcsoporttal együttműködik: közlekedési hatóságokkal, vasútvállalatokkal és gyártó cégekkel egyaránt. Az adminisztratív elvárásoknak és követelményeknek való megfelelés érdekében a konzorcium számos olyan fórumot szervez, ahol lehetőség nyílik visszajelzésekre.

Az ECORailS kifejezett céljai:

Az energiamegtakarítás és CO2 kibocsátás csökkentés számszerűsített értékei:

 • 5 % a jelenlegi pályáztatáshoz hasonlítva
 • 10 % a jelenleg használt járműállomány tekintetében
 • Hosszú távon: rendszer szinten a regionális vasúti közlekedés fajlagos energiahatékonyságának 15%-kal történő javítása 2020-ig

Photo: Ante Klečina
MEMBER LOGIN
Username:
Password: