ECORailS
 
 
ECORailS Resumé

EU-projekt for forøget energieffektivitet I den regionale togtrafik

Regionaltogstrafikken har en række medfødte fordele, når det gælder energieffektivitet og miljøperformance. Jernbanetrafikkens potentiale udnyttes dog endnu ikke fuldt ud. I lyset af stigende energipriser og øgede miljøproblemer, bør dette potentiale udnyttes.

ECORailS-projektet tager fat i forbedringen af jernbanens energieffektivitet og en yderligere mindskelse af jernbanens miljøpåvirkning. Målgruppen er udbydende myndigheder, som spiller en nøglerolle, når det drejer sig om en forbedring af passagertrafikkens kvalitet og miljøperformance. Udbud, andre former for tildelingsprocedurer og offentlige servicekontrakter, er gode værktøjer, når det drejer sig om at forbedre jernbanetrafikkens miljø- og energimæssige performance. ECORailS vil producere retningslinjer for de udbydende myndigheder, så miljøkriterier med succes kan medtages i udbudsprocessen. ECORailS-projektet sigter mod at mindske regionaltogstrafikkens speci- fikke energiforbrug i hele EU med 15 % i 2020.

Projektets løbetid: Maj 2009 - Juni 2011

Retningslinjer til udbydende myndigheder, som er juridisk holdbare og praktisk anvendelige

Projektets hovedformål er at samle retningslinjer, som gør det muligt for udbydende myndigheder at opstille realistiske miljøkriterier ved udbud af regionaltogstrafik eller ved indkøb af rullende materiel, særligt med fokus på energieffektivitet. I disse retningslinjer vil beslutningstagere i udbydende myndigheder i EU kunne finde støtte til at medtage miljøkriterier i alle trin af deres udbud og trafikkontrakter.

Retningslinjerne skal være I overensstemmelse med de europæiske udbudsregler for at kunne få den størst mulige påvirkning af udbudspraksis generelt. Håndbogen vil vise, hvordan man kan formulere udbudstekstmoduler, som er i overensstemmelse med europæisk lovgivning, og som de udbydende myndigheder kan anvende i udbud i alle EU-medlemslande.

Den information, som retningslinjerne indeholder, vil kunne anvendes på alle etablerede udbudsformer for trafik og indkøb af rullende materiel og vil inkludere kriterier for evaluering af energiforbrug. Et katalog med information om den nyeste teknologi og en oversigt over særligt lovende teknologi samt operationelle tiltag vil også blive udarbejdet.

Tests I fire lande

Et udkast til ECORailS retningslinjer vil blive testet i praksis ved fire europæiske test lokationer: København/ Øresund (Danmark), Berlin-Brandenburg (Tyskland), Timisoara (Rumænien) og Lombardiet (Italien). Udbydende myndigheder fra disser områder indgår som partnere i projektet. Erfaringerne fra testen vil blive indarbejdet i den endelige udgave af retningslinjerne med henblik på at sikre anvendeligheden i daglig brug. Drift med både el og diesel bliver inkluderet i testen.

ECORailS Testlokationer:

 • Berlin-Brandenburg (Tyskland):
  Opland til storby med forbindelser til både forstæder og landområder
 • Lombardiet (Italien):
  Kombination af linjer I forstæds- og landområder
 • København/Øresund (Danmark):
  Udbud og trafik på tværs af den dansk-svenske grænse
 • Timisoara (Rumænien):
  Regional transport I et nyt EU land - både byforbindelser og netværk mellem byer og landområder; forbundet til den 4. europæiske korridor.

Effektivitetsstandarder for et bæredygtigt Europa

ECORailS bidrager til implementeringen af europæiske bæredygtighedspolitikker, -normer og -programmer, herunder i særdeleshed Lissabon strategien. Projektet medvirker til at sætte standarder for energieffektivitet på et europæisk jernbanemarked i vækst.

Synergi fra europæiske jernbaner

Udover projektets egne forskningsaktiviteter vil ECORailS anvende resultaterne fra tidligere og igangværende teknologiprojekter såsom EVENT, PROSPER og Railenergy med henblik på at anspore europæiske udbudsmyndigheder til at udnytte tilgængelige resultater.

ECORailS samarbejder med alle grupper interessenter: Myndigheder, Jernbaneoperatører og producenter. Konsortiet vil afholde flere feedbackarrangementer med henblik på at imødekomme de administrative forventninger og krav.

ECORailS' specifikke mål

Kvantitative energi og CO2 emissions besparelser:

 • 5% Sammenlignet med nuværende udbud
 • 10% Sammenlignet med nuværende rullende materiel
 • På langt sigt: Forbedringer på systemisk niveau medfører forbedringer af energieffektiviteten med 15 % for regional jernbanetrafik inden 2020.

Photo: Ante Klečina
MEMBER LOGIN
Username:
Password: